Три нови социални услуги започва да развива община Ловеч

Дата: 2019-09-18 12:00:00

  Община Ловеч е с три нови социални услуги и един надграден център за обществена подкрепа. Това стана ясно по време на заключителната пресконференция по проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч". Проектът се изпълнява от общината с финансовата подкрепа на оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

  Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова съобщи, че е подадено проектно предложение към управляващия орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. за осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати от проекта. По този начин ще се осигури финансиране за разкриване и предоставяне на новите социални услуги за подкрепа в общността и семейната среда. 

  В рамките на новия проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ще се разкрият три нови социални услуги в изградената инфраструктура. Дейностите, планирани за изпълнение, включват: подбор и наемане на персонал; преместване и настаняване на децата и младежите от целевата група и предоставяне на социалните услуги.

  За Дневния център е предвидено закупуване на специализирано транспортно средство. По този начин ще бъдат подпомогнати семействата на децата и младежите при транспортирането и обслужването им. 

  Потребителите на резидентните услуги Преходно и Наблюдавано жилище ще бъдат идентифицирани и насочени в резултат от извършена оценка по първи етап на процедура "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите", изпълнявана от Агенция за социално подпомагане.

  Ръководителят на проекта Катя Колева представи резултатите от проектните дейности. Продължителността на проекта бе 20 месеца, финансирането - близо 940 хил. лв., от които 85 на сто (около 800 хил. лв.) са европейски средства. 

  В рамките на проекта е извършено преустройство, изграждане, ремонт, обзавеждане и оборудване на социалната инфраструктура, необходима за създаване и функциониране на три нови социални услуги в община Ловеч. Преустроена е съществуващата двуетажна сграда на бивша детска ясла в ж.к. "Здравец". Обособени са Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства с капацитет 30 места дневна грижа и 60 места за консултативни услуги и Преходно жилище за деца от 15- до 18- годишна възраст с капацитет 8 места. 

  Извършен е ремонт на общински апартамент в квартала за обособяване на "Наблюдавано жилище" за младежи от 18- до 21-годишна възраст с капацитет 6 места. Извършено е преустройство на административно помещение на партерен етаж в блок "Октомври" на ул. "Иларион Ловчански" в кв. Дикисана за надграждане дейността на Центъра за обществена подкрепа и осигуряване на 4 места за кризисно настаняване.

  По проекта са изградени психосензорна стая, зала за лечебна физкултура и кинезитерапия, сензорна градина и "синя стая", а специализираното оборудване ще подобри значително възможностите за социална работа с деца в общината. 

  Община Ловеч разполага с добре развита мрежа от социални услуги - като брой, вид и обхват на целевите групи. Предоставят се 22 различни социални услуги за деца и възрастни. Капацитетът на услугите е над 700 места, а реалната заетост в повечето случаи го надвишава. Секторът на социалните услуги осигурява и големи възможности за работни места, като към момента са назначени над 200 лица.

* сн. Катя Колева представя дейностите на новите социални услуги

Aвтор: Редакция "Ловеч Прес"