Със спектакъла "В страната на знаците" децата усвояват правилата на пътната безопасност

Дата: 2019-10-19 12:00:00

  Във връзка с опазване живота и здравето на децата, създаване условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата в пътното движение, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Ловеч осъществи на 15 октомври представления за ученици, съобщават от пресцентъра на общинската администрация.

  По традиция комисията предоставя безплатно театрални представления за учениците. Два пъти се вдигна завесата на спектакъла "В страната на знаците", за да могат да го видят всички деца от 1 до 4 клас на ОУ "Проф. Димитър Димов", СУ "Св. Климент Охридски" и СУ "Тодор Кирков". Представленията бяха в залата на Ловчанско читалище "Наука - 1870 г.".

  Театралният спектакъл "В страната на знаците" е създаден от Театрална  формация "Малчуганче" - София, по проект "С малки стъпки към голямата цел - пътна безопасност на децата ни".

  Според статистика на УНИЦЕФ от всички участници в движението най-уязвими са децата. Основната цел на възпитателно-образователния процес по детска пътна безопасност на равнище начално училище изисква у децата да се изградят елементарни представи и понятия за пътното движение и начални умения за безопасно придвижване като пешеходци.

  Чрез постановките на Театрална формация "Малчуганче" бяха илюстрирани част от ситуациите на пътя, които предизвикват пътнотранспортни произшествия, както и как децата да се предпазят от тях - правила за движение, конфликтни ситуации, сигнализирани пешеходни пътеки, правила за движение с велосипед. Децата по-добре възприемат въпросите по правилата за безопасно движение, когато се поднася като представление - с герои и музика, чрез театралната игра, защото така те неусетно стават участници в нея.

Aвтор: Редакция "Ловеч Прес"