Въпреки наложения втори „локдаун” продължава да се търси работна сила

Дата: 2021-02-22 04:23:45

  Въпреки наложения втори „локдаун” пазарът на труда продължава да търси работна сила, съобщават от Регионалната служба по заетостта в Ловеч. Заявените работни места на първичния пазар на труда през януари са 322. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (39.1%), следват държавното управление (26.1%), аграрният сектор (11.2%), административните и спомагателните дейности (6.5%), хуманното здравеопазване (6.5%), образованието (4%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (3.1%) и др.

  Най-търсените професии през първия месец на годината са: персонал, полагащ грижи за хората; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в селското, горско и рибно стопанство; работници в добивната и преработващата промишленост, монтажници; медицински специалисти; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; техници в природни и технически науки; преподаватели; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; стопански и административни специалисти; водачи на МПС и др.

  Заради затварянето поради втората вълна на ковид кризата през януари не се наблюдава съществен ръст на дневния ход на новорегистрираните безработни. За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 730 безработни, като броят им, въпреки кризата, е с 93 по-малко от броя на новорегистрираните през януари 2020 г. Освен тях други трима души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в бюрата по труда.

  Равнището на регистрираната безработица в Ловешка област през януари, когато поради сезонните особености традиционно се отбелязва и най-високата месечна безработица, е 10.1%. Спрямо предходния месец се наблюдава увеличение от 0.2 процентни пункта, а на годишна база е регистриран спад от 0.4 пункта. Най-ниска е безработицата в общините Троян – 5.9%, и Ловеч – 6 на сто, а най-висока – в общините Угърчин – 26.7%, и Ябланица – 24.9%. В останалите общини нивото на безработица е: Априлци - 7.3%, Тетевен – 15.9%, Луковит - 18.5 на сто, и Летница – 21.6%.

  През януари работа са започнали 385 човека, регистрирани на борсата, което е със 126 повече в сравнение с декември. Петима търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда. 78.4% от започналите работа са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 41.6%, следвани от търговията – с 12.2%, държавното управление – 9%, хуманитарно здравеопазване – 4.4%, и др.

  В края на януари регистрираните безработни в бюрата по труда от Ловешка област са били 5664 - със 161 повече от декември. На годишна база се отчита спад със 194 души.

 

  Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като „60/40” и „80/20” (проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”), продължават да работят за запазване на заетостта, като през януари над 888 заети са били компенсирани по тези мерки. По мярката „Запази ме”, финансирана по ОПРЧР и финансовия механизъм React-EU, за компенсиране на заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, в Ловешка област 126 работодатели, подали заявления до 31 януари 2021 г., са одобрени за 585 наети и осигурявани от тях работници и служители да получат компенсации по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск през месеците ноември и декември 2020 г.

Aвтор: Редакция "Ловеч Прес"