Монети от находка край Малиново представя ново издание на музея

Дата: 2021-02-22 04:23:45

  Излезе от печат ново издание на Регионалния исторически музей в Ловеч „Монети на Марцианопол в колективна находка Малиново (II-III в.), Ловешко“, съобщиха от там. В него са разгледани монетите на Марцианопол от колективна находка, открита край ловешкото село Малиново – те са 1179 на брой и са доминиращи в находката. Всички екземпляри са отсечени, когато градската управа преминава в границите на провинция Долна Мизия. От находките, открити на територията на тракийските римски провинции Долна Мизия и Тракия, Малиново съдържа най-голям брой монети на Марцианопол. Общото тегло на всички екземпляри в находка Малиново на Марцианопол е 12,152 кг.

  Находка Малиново и останалите от Ловешко са намерени на важни в комуникационно отношение пътища, свързвали региона с големи градски центрове в провинциите Долна Мизия и Тракия. Една от тези пътни артерии, свързвала Мелта, на изток с Никополис ад Иструм и Марцианопол.

  Автор на изданието е главен уредник Радослав Гущераклиев от отдел „Археология“ при Регионален исторически музей – Ловеч. Каталогът е снабден с библиография по темата и е предназначен както за специалисти, така и за изкушени от темата любители на археологията.

Aвтор: Редакция "Ловеч Прес"